Voltar a inicio

Orientación académica e profesional

SISTEMA

 EDUCATIVO

 

LOE             LOMCE

BACHARELATO

·         WEB DO MINISTERO DE EDUCACIÓN:  http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/

·         ACCESO Á UNIVERSIDADE:

o   GRAOS: http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=2630&Itemid=721

o   MÁSTERES: http://webs.uvigo.es/vicprof/index.phpoption=com_content&task=view&id=2948&Itemid=725

·         LISTADO DE CENTROS:

o   PÚBLICOS

o   CONCERTADOS

FORMACIÓN PROFESIONAL

FORMACIÓN PRFESIONAL BÁSICA

 

·         COÑECE A FPB: http://www.edu.xunta.es/fp/fpbasica

·         OFERTA DE FPB:  http://www.edu.xunta.es/fp/familias-profesionais

·         NORMATIVA: http://www.edu.xunta.es/fp/normativa

Enlaces de interese:    http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/   

                               http://ciug.cesga.es/